Godsets historie

Historien om Grønnessegaard Gods

Grønnessegaard Gods har været en del af Halsnæs området i snart 250 år, og har været ejet og drevet af familien Hasselbalch gennem de sidste 100 år.

Grønnessegaard er beliggende på sydkysten af Halsnæs omgivet af skov og med udsigt over Roskilde Fjord. Grønnessegaard er en hovedgård oprettet 13. maj 1776 af Johan Frederik Classen, som også etablerede bl.a. Arresødal og Corselitze.

Efter J. F. Classens død i 1792 overgik ejendommen til det Classenske Fideikommis, som solgte ejendommen til Prins Carl af Hessen (Frederik VI’s svigerfar).

I 1804 overdrog Prins Carl ejendommen til sin svigersøn og efter dennes død i 1839 blev ejendommen statseje.

Nogle år efter enevældets ophør blev ejendommen i 1859 solgt til brdr. Hellemann. Hellemann opførte hovedbygningen og solgte siden ejendommen til indehaveren af Missionshotellet i København Andreas Christian Nissen.

Læs mere om Godset HER