En lille virksomhed i stor udvikling

Vi har 30 ha. skov og 300 ha. ager på Grønnessegaard og driver derudover 550 ha. i forpagtning. Vi har 3 fuldtidsbeskæftigede i landbruget, 2 deltidsbeskæftigede med vedligehold af bygninger og maskiner, 1 ansat i administrationen samt diverse sæsonbeskæftigede.

Grønnessegaard producerer græsfrø, oliefrø og korn. Kornet anvendes til både brød og fremavl. Halmen der bjærges på markerne sælges til Dong Energy, og bliver leveret til Avedøre Værket.

Vi passer på naturen

Vores produktion bygger på den nyeste viden og teknologi i tæt samarbejde med vore konsulenter. Derved sikrer vi, at det ellers fysisk krævende arbejde bliver lettere, og at vi også passer på naturen.

Skovdriften på Grønnessegaard bliver prioriteret i vinterhalvåret, hvor der ikke er så travlt i marken. Der laves en del brænde på bestilling og til eget brug. Resten bliver afsat eksternt.

I konstant udvikling

Grønnessegaard Gods har igennem tiden udviklet sig til mere end en traditionel landbrugsvirksomhed. Nu afholdes der bryllupper, selskaber og events i de restaurerede avlsbygninger.

“- Den perfekte ramme for begivenheder der skal huskes..”

Se mere om vores bryllupper HER


Udvikling af landdistrikter

Grønnessegaard har modtaget tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Miljø- og Fødevareministeriet til projekterne:

– Reduktion af kvælstofudledning på Grønnessegaard Gods

– Reduktion af pesticidforbrug på Grønnessegaard Gods

– Bedriften har modtaget tilskud til Pleje af græs- og naturarealer under miljø- og økologitilsagn. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områ-der. Tilskuddet har medført, at bedriftens græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning, og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne.

Skærmbillede 2018-08-22 11.22.58

Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter: Klik her